4 Ağustos 2010 Çarşamba

PROFESYONELLİK ÜZERİNE BİR SÖYLENME

Bir kelime sözlük anlamı itibariyle bu kadar güzel olup, nasıl bu kadar sevimsiz hale gelir/getirilir.. Bir toplum yani sözlük anlamıyla “Bilinçli bireylerden ve özellikle aralarında örgütleşme bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden kurulu topluluk” nasıl olur da kendi kendini yer bitirir, insanca değerlerden ayrılır, kendi hayatını mekanikleştirir, yaşamak için kendi gibiler de dahil olmak üzere her şeyi tüketir ve daha da inanılmazı kendini de tükettiğinin farkına varmaz...

Profesyonellik… Anlamı çok açık olan, herkesçe bilinen güzel bir sözcük.Profesyonel olma durumu..Daha açık bir ifadeyle bir işi amatörce değil, layıkıyla en iyi şekilde yapma durumu.Bu kelimenin anlamı budur. Herşey dönüştürülüp mekanikleştirildiği gibi bu kelime de günümüz tüketim toplumuna uygun biçimde, anlamını kaybetmiş ve neredeyse tiksinelecek hale getirilmiştir. Tabi ki bu yazı bir boyun eğiş değildir, ben bu sözcüğü bu anlamlarıyla anlamaya ve kullanmaya devam edeceğimdir. Ancak karşılaştığım kullanım türlerinin beni kelimenin tam anlamıyla çileden çıkardığını, çaresiz bıraktığını ifade etmeden de geçemeyeceğimdir.

Kalabalık gruplarla çalışanlar eminim beni daha iyi anlayacaktır. Birisi birazcık etkilenirse olan bitenden, can sıkıcı durum ve sözler karşısında kontrol edemezse sinirlerini, hemen profesyonel olmamakla suçlanır. Hele ki bir başkası için hissetmeye başlar, ve bir başkası için üzülürse hiç anlaşılamaz. Ne saçma denir.. İş yapıyoruz şuna bak “hissediyo hala” dır bunun açılımı. Hiç “profesyonel” değildir. Ama aynı şekilde işini de sevmektedir ve benimsemektedir bu kişiler.Göz ardı edilen budur. Tercih edilen de budur gayet çelişkili olarak... O zaman çok profesyoneldir! Beklenen, işe hiç duyguların karıştırılmamasıdır. Ama bu durum, bu sözcüğü bu anlamda kullananlarda dahil olmak üzere , hiç bir insanoğlu için mümkün değildir. İnsan işi için çaba sarf ederken, didinirken, hayatının çok büyük bir bölümünü aynı şey için harcarken tabi ki “insanca” niteliklerini de gün gelecek saklayamayacaktır. Sinirlenebilecek, üzülebilecek, sevinebilecek, tepki verebilecektir. Bunların hiç birini yapmayacaksa da emin olunuz ki maske takacaktır. Tam bir gününü olmadığı ve hissetmediği gibi yaşayacaktır. Hoş bu bir tehdit midir, bu durumdan memnun olunmayacak mıdır tartışılır konusu vardır bir de..Sistemin insanları bu noktaya getirdiği gibi makro konulara da girmek olasıdır. Ama ben tercihen bu saat itibariyle bu konuların hiç birine girmiyorum. Sadece kısaca söylenip yatmış olmak istiyorum. Değerlerimizi, insanlığımızı kaybetmemek ümidiyle tabi..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder